برچسب: جلیقه‌ زردهای فرانسه

۲۰۱۹، سال اعتراضات مردمی ۲۰۱۹، سال اعتراضات مردمی
جهان
در سال ۲۰۱۹ میلیون‌ها نفر به خیابان‌های دست‌کم ۱۶ کشور جهان از آسیا تا اروپا، آمریکای جنوبی و خاورمیانه آمدند تا در اعتراض به مسائل گوناگون اعم از فساد، نابرابری، تقلب انتخاباتی و گرانی تظاهرات کنند. اعتراضات مردمی سال ۲۰۱۹ به گزارش ایسنا، در خصوص داده‌های جمع‌آوری شده از سوی…