برچسب: جشنواره دوازدهم وب و موبايل ايران

رقابت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در جشنواره ‌وب و موبایل‌ رقابت ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها در جشنواره ‌وب و موبایل‌
دانش و فناوری
روزنامه هفت صبح، مسعود شاه‌حسینی | ‌رقابت دوهزار وب‌سایت و اپلیکیشن در جشنواره دوازدهم وب و موبایل ایران. کسب‌وکارهای آنلاین فضا می‌خواهند و حمایت. دیده‌شدن و توجه، اگر سکوی پرتاب نباشد، دست‌کم کمترین انتظاری است که استارتاپ‌ها از دولت و سیاست‌گذاران و در بعدی حیاتی‌تر، از سرمایه‌گذاران دارند. داستان مجوزها،…