برچسب: تویوتا کمری ۲۰۱۹

هنوز هم کمری محبوب است هنوز هم کمری محبوب است
دانش و فناوری
هفت صبح| با اینکه به لطف قوانین دولتی ممنوعیت واردات، عرضه نسل هشتم تویوتا کمری در کشور به صورت گسترده ممنوع است، هستند برخی از عشاق این سدان بنزینی برجسته ژاپنی که با پرداخت بهای ارزی خودرو، به صورت گذر موقت از این خودرو لذت می‌برند. کمری جدید که فرم…