برچسب: توئيت

فراخوان برای همه علاقمندان غذا فراخوان برای همه علاقمندان غذا
سلامت و زندگی
روزنامه هفت صبح، آرش غفاری | این اولین توئیتیست ماست. توئیتیست ستون توئیت‌های مربوط به غذاست.هر آنچه از غذا می‌دونیم و می‌خواهیم همه بدونن.خاطرات، خطرات،دستورهای اَشپزی محلی و مقایسه مبتنی‌بر استدلال. ایده این کار از صفحه توئیتر شخصی من اومده، جایی که با توئیت‌هام می‌خواستم به جامعه اندک دوستانم هشداری…...