برچسب: تنهایی

تلاش محققان برای ساخت قرص تنهایی تلاش محققان برای ساخت قرص تنهایی
سلامت و زندگی
برخی معتقدند که احساس تنهایی که البته جزیی از افسردگی است یک مشکل مدرن است اما از نظر دکتر فنی آلبرتی بخشی از مشکل ما در مدیریت و سروکله زدن با احساس تنهایی، این است که آن را موضوعی پزشکی می‌بینیم. سوالی که مطرح می‌شود این است که رجوع به…