برچسب: تصادف با دوچرخه

عاقبت عشق به زندانی شدن! عاقبت عشق به زندانی شدن!
گوناگون
دادگاه آلمان یک مرد بیکار را که در خارج از اتومبیلش زندگی می‌کرده و آرزوی محکومیت به زندان را داشته برای کوبیدن عمدی به یک دوچرخه سوار محکوم به حبس ابد کرده است. این دوچرخه سوار که مهاجم او را نمی شناخته، در این حمله که در ایالت نیدرزاکسن در…...