برچسب: ترمینال اتوبوس‌رانی

رکورد جدید چینی ها رکورد جدید چینی ها
دانش و فناوری
چینی‌ها ترمینال اتوبوس‌رانی را ۹۰ درجه جا به جا کردند!...