برچسب: تراکنش‌های بالای ۲۰۰هزار تومان

استارت رمز یکبار مصرف با تراکنش‌های بالای ۲۰۰هزار تومان استارت رمز یکبار مصرف با تراکنش‌های بالای ۲۰۰هزار تومان
اقتصادی
عضو هیئت مدیره اتحادیه کشوری کسب‌ و کارهای مجازی، پیشنهاد داد تا طرح رمز دوم پویا از تراکنش‌های بالای ۲۰۰ هزار تومان آغاز شود. به گزارش ایسنا، رضا الفت‌نسب که در برنامه پایش حاضر شده بود، درباره رمز دوم پویا گفت: با توجه به زیرساخت‌هایی که آماده نشده یک اتفاق…...