برچسب: تبعات شیوع ویروس کرونا

احتمال بیکاری ۳ میلیون نفر در قلب تپنده اقتصاد اروپا احتمال بیکاری ۳ میلیون نفر در قلب تپنده اقتصاد اروپا
اقتصادی
شیوع ویروس کرونا در جهان نه تنها بحرانی در حوزه سلامت محسوب می شود بلکه به نظر می رسد تبعات سنگینی نیز برای اقتصاد جهان خواهد داشت. یکی از این پیامدهای اقتصادی احتمال ورشکستگی بسیاری از شرکت های کوچک و بزرگ به دلیل تعطیلی اکثر فعالیت های آنها به دنبال…...