برچسب: تام‌لند

آیا زمان پوست‌اندازی در بازار استارتاپی فرا رسیده؟ آیا زمان پوست‌اندازی در بازار استارتاپی فرا رسیده؟
دانش و فناوری
روزنامه هفت صبح، رضا جمیلی | احتمالا این هفته خبرهایی از ورود استارتاپ‌ها به بورس خواهیم شنید تا یکی از نقاط عطف این فضای نوآوری بعد از قریب به ۱۰سال از شروع فعالیت آن رقم بخورد. خبری که می‌تواند به معنای ورود به یک دوره تازه از حیات این بخش…...