برچسب: تاریک‌خانه معاملات بانکی

تاریک‌خانه معاملات بانکی کجاست؟ تاریک‌خانه معاملات بانکی کجاست؟
اقتصادی
هرچند پول‌شویی در بخش ریالی به تأکید رئیس کل بانک مرکزی از پول‌شویی ارزی مهم‌تر است؛ اما همچنان مفرهای متخلفان مالی باز است. به گزارش عصر ایران، بنا بر اظهارات کامران ندری، عضو هیئت‌ علمی پژوهشکده پولی و بانکی، در ایران حساب‌های تجاری افراد از حساب‌های شخصی آنان جدا و…...