برچسب: بی بی سی فارسی

کارشناس بی بی سی فارسی: اقدام امریکا، تروریستی بود کارشناس بی بی سی فارسی: اقدام امریکا، تروریستی بود
سیاسی
پیروز مجتهدزاده، کارشناس بی بی سی: آمریکا مقام رسمی یک کشور را در کشور ثالث زد و این اقدام جز عملیات تروریستی هیچ معنی دیگری ندارد.