برچسب: بیکاری در کشورهای اروپایی

بیکارترین کشور اروپایی کدام است؟ بیکارترین کشور اروپایی کدام است؟
جهان
متوسط نرخ بیکاری در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سطح ۷.۵ درصد باقی ماند که در این بین بالاترین نرخ بیکاری متعلق به یونان، اسپانیا و ایتالیا است و کمترین نرخ بیکاری در جمهوری چک مشاهده شده است. نرخ بیکاری در کشورهای اروپایی به گزارش ایسنا به نقل از مرکز…