برچسب: بیمارستان فرقانی قم

چند روایت واقعی از کرونایی‌های بیمارستان فرقانی قم چند روایت واقعی از کرونایی‌های بیمارستان فرقانی قم
سلامت و زندگی
محمدجواد رستمی- ایرناپلاس| می‌آیم داخل راهروی بخش. یکی از نظافتچی‌ها را می‌بینم که به طلبه‌ای می‌گوید: محمد بیا اینجارو تی بکش. طلبه جوان سرش را می‌اندازد پایین و می‌رود تی را از دست نظافتچی می‌گیرد و شروع می‌کند به تی کشیدن راهرو. باز هم مثل همیشه دیر می‌رسم؛ مثل بچگی‌ها…