برچسب: بیمارستان شهید بهشتی کاشان

داستان یک آشتی بزرگ داستان یک آشتی بزرگ
سلامت و زندگی
روزنامه هفت صبح | تصویری که دیروز دست به دست می شد. در مرزبخش بیماری های عفونی و غیرعفونی در بیمارستان شهید بهشتی کاشان. ویروس کرونا با تمام بلایایش آشتی بزرگی را در میان مردم و کادر پزشکی ایجاد کرد. آشتی بزرگی که امکان نداشت در موقعیتی دیگر شکل بگیرد.…