برچسب: بیمارستان امام خمینی آمل

حرکت زیبا در روزهای کرونایی حرکت زیبا در روزهای کرونایی
گوناگون
خبرآنلاین با انتشار این ویدیو نوشت: ایمان فلاح، خواننده ایرانی این بار در بیمارستان امام خمینی آمل برای مریض های کرونایی می خواند.