برچسب: بیست کشور بزرگ خودروساز

رتبه صنعت خودرو ایران در جهان؛ بیستم، درست پشت سر ایتالیا رتبه صنعت خودرو ایران در جهان؛ بیستم، درست پشت سر ایتالیا
اقتصادی
هفت صبح| نگاهی به گزارش انجمن جهانی خودروسازان نشان می دهد صنعت خودرو ایران در سال ۲۰۱۸ با افتی ۴۰ درصدی هفت پله سقوط کرده و تنها توانست ۹۰۹ هزار دستگاه تولید داشته باشد. سال ۲۰۱۸ برای صنعت خودروسازی مصادف با افت‌های بزرگ در بازارهای بزرگ و رشدهای سریع در…