برچسب: بیتل ۲۰۱۴

بیتل ؛ یک آشنای قدیمی بیتل ؛ یک آشنای قدیمی
دانش و فناوری
هفت صبح| فاصله بین دو خودرو حدود ۵۵ سال است ولی فلسفه طراحی یکی است. اما آیا واقعا بیتل‌های امروزی را می‌توان با بیتل‌های اولیه مقایسه کرد؟ به چند دلیل نه. دو خودرو اساسا ذات متفاوتی دارند. حتما می‌دانید که با برآمدن هیتلر در آلمان بود که این خودرو به…