برچسب: بوی نامطبوع در تهران

رها شدن فاضلاب خام در ۴۰۰ نقطه تهران رها شدن فاضلاب خام در ۴۰۰ نقطه تهران
اجتماعی
۱۳ ماه از انتشار بوی نامطبوع در تهران می گذرد. هنوز مقصر اصلی شناسایی نشده است اما به گفته مدیران شهری یکی از سناریوها رها شدن فاضلاب خام در ۴۰۰ نقطه شهر است. به گزارش فارس، از دوازدهم دی ماه سال گذشته ماجرای بوی نامطبوع در پایتخت آغاز شد. برای…