برچسب: بوی بد تهران

بوی بد تهران خطرناک نیست بوی بد تهران خطرناک نیست
سلامت و زندگی
معاون محیط زیست استان تهران گفت: در بررسی های به عمل آمده مشخص شد که گازهای خطرناک در بوی نامطبوع وجود نداشته و خطری افراد را تهدید نمی کند.