برچسب: بهترین نقش های فرامرز قریبیان

بهت و حیرت از بازی خارق‌العاده‌ قریبیان در فیلم خروج بهت و حیرت از بازی خارق‌العاده‌ قریبیان در فیلم خروج
فرهنگی
روزنامه هفت صبح، آرش خوشخو | ‌ با صورتی تکیده و آفتاب سوخته و موهای یکدست سپید آشفته‌، پشت تراکتورش نشسته و ‌سیگارش را با دو انگشت گرفته است. با لبخندی خفیف به صف تراکتورهایی نگاه می‌کند که از جلویش می‌گذرند. سیگار را به سمت دهان می‌برد و پک عمیقی…