برچسب: بهترین تصاویر ورزشی سال 2019

بهترین تصاویر ورزش‌های پرخطر در سال ۲۰۱۹ بهترین تصاویر ورزش‌های پرخطر در سال ۲۰۱۹
دیدنی‌ها
رد بول ایلوم، بهترین تصاویر ورزش‌ های پر خطر سال ۲۰۱۹ را در بخش‌های مختلف انتخاب کرد. در این سال بخش اینستاگرام هم اضافه شد. ۱۰ تصویر برتر از میان ۵۹ هزار و ۵۵۱ عکس انتخاب شدند. از مجموعۀ بهترین تصاویر ورزش‌ سال۲۰۱۹، آخرین عکس در مسکو گرفته شده است،…