برچسب: بلوار اشرفی اصفهانی

چوب حراج به اموال مازاد‌ ایران‌خودرو و سایپا چوب حراج به اموال مازاد‌ ایران‌خودرو و سایپا
اقتصادی
دو خودروساز بزرگ ایران برای تامین نقدینگی و با فشار وزیر صنعت مجبور به فروش بخشی از اموال مازادشان شدند . ‌ * یک: ایران خودرو و سایپا بعد از مشکلات اقتصادی و تحولات اخیر به شکل معناداری به اموال مازادشان چوب حراج زدند. روز گذشته آگهی نوبت دوم مزایده…