برچسب: بروس ایلوارد

ایتالیایی‌ها‌، ‌پیشتاز شیوع ویروس کرونا در اروپا ایتالیایی‌ها‌، ‌پیشتاز شیوع ویروس کرونا در اروپا
جهان
سه تمدن باستانی ایران و چین و روم به مرکز ثقل ویروس کرونا در جهان بدل شده‌اند. * یک: مقامات WHO: جهان آمادگی مقابله را ندارد؛ بروس ایلوارد از دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی در ژنو بروس ایلوارد از دفتر مرکزی سازمان بهداشت جهانی در ژنو که پروژه متخصصان بین‌المللی…