برچسب: برنامه کاری غیراستاندارد

چرا نباید آخر هفته‌ها کار کنیم؟ چرا نباید آخر هفته‌ها کار کنیم؟
سلامت و زندگی
مدیران و کارفرمایان تأکید فراوانی دارند که همۀ کارکنان باید رأس ساعت مشخصی سر کارشان حاضر باشند، اما چندان نمی‌پسندند که زیردستانشان سر ساعت معینی دست از کار بکشند. در واقع، کار از نظر آن‌ها هیچ وقت تمام نمی‌شود. فرقی نمی‌کند یازده شب باشد، یا روز تعطیل هفته، هر لحظه…