برچسب: برلیانس ۳۳۰

برلیانس ۳۳۰ حریف می‌طلبد ولی… برلیانس ۳۳۰ حریف می‌طلبد ولی…
دانش و فناوری
هفت صبح| سدان چینی اچ۳۳۰ با اینکه در روزهای اول حضور در ایران شروع چندان قدرتمندی نداشت اما افزایش تیراژ از موفقیت این اتومبیل شرقی حکایت دارد. برلیانس با خطوطی متناقض، نامی ناشناس و دستانی لرزان پای به بازار ایران گذاشت و همان ابتدا طعم شکست را با عرضه سری…