برچسب: برق مجانی

چگونه مشمول آب، برق و گاز مجانی شویم؟ چگونه مشمول آب، برق و گاز مجانی شویم؟
اقتصادی
روزنامه هفت صبح | یک: وزارت نیرو شهریور امسال طرح برق مجانی را با هدف مدیریت مصرف برق خانگی اجرا کرد که شرط رایگان بودن آن مصرف برق پایین‌تر از میانگین مصرف خانوار است. شرکت توانیر به مشترکان این امکان را داده تا مصرف انرژی خود را در مقایسه با…