برچسب: بخار بنزین

موقع بنزین زدن مراقب باشید پول هوا ندهید موقع بنزین زدن مراقب باشید پول هوا ندهید
اقتصادی
اگر به نازل‌ها و دستگیره آن‌ها در پمپ بنزین دقت کرده باشید، متوجه می‌شوید که معمولا در بسیاری از نازل‌های استاندارد سه درجه آرام، متوسط و سریع وجود دارد که نشانگر جریان بنزین وارد شده به باک است. برای زدن بنزین شما باید سعی کنید سرعت را کم کنید چرا…