برچسب: بانك كشاورزي

‌آزمایش میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سود سپرده ‌آزمایش میزان پایبندی بانک‌ها به نرخ سود سپرده
اقتصادی
بانک‌‌ها در ابتدای امسال خودشان را از زیر فشار پرداخت سود‌های زیاد راحت کردند تا حرف‌ همه‌شان یکی شود. حالا سود قابل پرداخت به سپرده‌‌های بلندمدت نهایتا ۱۵درصد است تا دخل و خرج بانک‌‌ها جور دربیاید. اتفاق قابل‌توجه امسال این بود که کسی یقه بانک‌ها را نگرفت و آنها برای…