برچسب: بازی بهروز وثوقی در آشغال های دوست داشتنی

بهروز وثوقی در فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی اصل»! بهروز وثوقی در فیلم «آشغال‌های دوست داشتنی اصل»!
فرهنگی
در فیلم سینمایی آشغال‌های دوست داشتنی اصل، نسخه تازه فیلم آشغال‌های دوست داشتنی که برای حضور در جشنواره فجر ارائه شده، بهروز وثوقی بازی کرده است؛ اتفاقی که پس از طی مراحل تولید این فیلم رخ داده و محسن امیریوسفی در سفر به آمریکا رقم زده و اکنون همزمان با…