برچسب: بازی‌های اکشن

آشتی ایرانی‌ها ‌با بازی‌های اکشن آشتی ایرانی‌ها ‌با بازی‌های اکشن
دانش و فناوری
روزنامه هفت صبح، محمد طالبیان | ‌تفکری که در میان عموم مردم وجود دارد و اصولا با نگاه اول چندان ایرادی نمی‌توان به آن گرفت تفاوت میان بازی‌های ویدئویی است که برای کنسول‌ها/کامپیوتر شخصی یا تلفن‌های همراه ساخته می‌شوند. کیفیت گرافیکی و ساختاری در تجربه اولیه این دیدگاه را برای…