برچسب: بازگشایی پارک‌ها

نگرانی بابت بازگشایی پارک‌ها نگرانی بابت بازگشایی پارک‌ها
اجتماعی
فرمانده ستاد مدیریت کرونا در تهران با بیان اینکه بازگشایی پارک‌ها یک پیام نادرست به مردم مخابره کرد، گفت: گزارشات میدانی حاکی از آن است که اکثر بوستان‌ها مملو از جمعیت بودند؛ حتی در شرایط عادی، در پارک‌ها امکان رعایت مسائل بهداشتی کمتر از منزل است. به گزارش تابناک به…