برچسب: بازداشت منافقین

لحظه بازداشت منافقین در خانه تیمی لحظه بازداشت منافقین در خانه تیمی
سیاسی
فیلمی از لحظه ورود نیروهای امنیتی به خانه تیمی منافقین و عوامل آشوب مسلحانه در شیراز منتشر شده است