برچسب: بازار آمریکا

رشد بازار الکتریکی‌ها در آمریکا رشد بازار الکتریکی‌ها در آمریکا
دانش و فناوری
هفت صبح| تخمین‌های اولیه از نرخ رشد بازار خودروهای الکتریکی بردبلند در آمریکا از افزایش ۱۰ تا ۱۲ درصدی تعداد خریداران این قبیل محصولات در ۱۱ ماه آتی حکایت دارد. آن طور که برخی مجلات تخصصی مثل اینساید ای‌ویز بررسی کرده‌اند در سال ۲۰۱۹ حجم کل بازار با رشدی مداوم…