برچسب: بارندگی در اهواز

اشک‌های یک بسیجی در منطقه کوت عبدالله اشک‌های یک بسیجی در منطقه کوت عبدالله
اجتماعی
اینجا کوت عبدالله است محله‌ای فقیرنشین در اهواز. جایی که بارش های اخیر آن را به کلی زیر آب برده است . ویدئویی از چشمان اشک بار یک بسیجی که طلب کمک برای مردم دارد در شبکه های اجتماعی حسابی وایرال شده است.