برچسب: باتری‌های پیشرفته نورث ولت

سرمایه گذاری فولکس واگن روی باتری‌های پیشرفته نورث ولت سرمایه گذاری فولکس واگن روی باتری‌های پیشرفته نورث ولت
دانش و فناوری
هفت صبح | تشکیل یک گروه متحد برای شکست تسلا آخرین پرده از رقابت تمام عیار گروه معظم فولکس واگن و شرکت نوظهور تسلا است. در حالی که ایلان ماسک موسس و مدیراجرایی تسلا به غیر از گیگافکتوری نوادا روی توسعه یک گیگافکتوری بزرگ در شانگهای چین هم تمرکز کرده،…