برچسب: ایرتاکسی ایران

ایرتاکسی در راه ایران؟ ایرتاکسی در راه ایران؟
اقتصادی
بخشهای مهم صحبتهای مرتضی دهقان معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی را از قول ایسنا برایتان انتخاب کردیم. او درباره یک اتفاق جدید در صنعت هوایی کشورمان صحبت کرده است: ایرتاکسی! * حدود ۹۰ درصد پروازهای داخلی در حدود ۱۵ فرودگاه داخلی انجام می‌شود و با توجه به وجود…