برچسب: ایران و آمریکا در عراق

آیا عراق زمین بازی ایران و آمریکا شده است؟ آیا عراق زمین بازی ایران و آمریکا شده است؟
جهان
عراق را چه می شود؟ حوادث چند روز اخیر حاکی از آن است که اتفاقات بسیاری در راه منطقه است که این سوال را مطرح می کند که آیا آمادگی هر حادثه ای را داریم؟ مهره های تازه چگونه چیده شده و چیده خواهد شد؟ حمله به پایگاه آمریکا در…