برچسب: ایران خودرو دیزل

کیفیت وانت فوتون سه ستاره شد کیفیت وانت فوتون سه ستاره شد
دانش و فناوری
هفت صبح| شاید سه ستاره شدن وانت فوتون تونلند ایران خودرو، تنها تغییر خاصی است که از خلال بررسی گزارش کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در آذرماه ۹۷ می‌توان به آن رسید. به جز این، براساس گزارش ارزشیابی خودرو شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، هیچ تغییری در…