برچسب: ایرانی معتاد

توجیه عجیب ایرانی معتاد در دادگاه آلمان توجیه عجیب ایرانی معتاد در دادگاه آلمان
اجتماعی
یک مرد ۳۷ ساله ایرانی که به جرم پخش تریاک در آلمان به زندان افتاده است در دادگاه گفت تریاک کشیدن در ایران مرسوم است. او خود به تریاک معتاد است. قاضی دادگاه گفته‌های او را "با کمی اغماض قابل پذیرش" دانست. او که چندی پیش درخواست پناهندگی او در…