برچسب: اوراق سپرده

آغاز مسابقه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی آغاز مسابقه پرداخت سود به سپرده‌های بانکی
اقتصادی
نرخ سود بانکی همچنان براساس مصوبه تابستان سال ۹۵ بانک مرکزی محاسبه می‌شود؛ ۱۵درصد برای سپرده‌های بلندمدت یک‌ساله و هشت‌درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت. بعضی بانک‌ها اما برای بعضی مشتری‌ها و بعضی سپرده‌ها انعطاف به‌ خرج می‌دهند. خودشان می‌گویند نباید این فرصت را از دست داد و اجازه‌ داد نقدینگی سر…