برچسب: انقلاب 1357

افشاگری نیویورک تایمز از پروژه آمریکا برای حفظ شاه افشاگری نیویورک تایمز از پروژه آمریکا برای حفظ شاه
جهان
اسناد جدیدی که از دفاتر «راکفلر» منتشر شده، نشان می دهد که او چه نسبتی با محمدرضا پهلوی داشت و چه اقداماتی برای حفظ او کرد تلاش راکفلر برای حفظ شاه روزنامه خراسان نوشت : روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز گذشته اسنادی جدید از تلاش های آمریکا برای حفظ شاه…