برچسب: ام تی ان

نگرانی بزرگ ایرانسل: افشای رشوه به سفیر پیشین آفریقای جنوبی نگرانی بزرگ ایرانسل: افشای رشوه به سفیر پیشین آفریقای جنوبی
اقتصادی
*** روایتی از قرارداد راز آلود اپراتور دوم ایران به بهانه *** حمیدرضا عارف در گفت و گو با هفت صبح: مسئله رشوه سفیر پیشین آفریقای جنوبی مربوط به زمانی است که ما کنار گذاشته شدیم و بعد ام.تی.ان را جایگزین ترکسل کردند یوسف سالوجی، سفیر پیشین آفریقای جنوبی در…