برچسب: امکانات کادیلاک سویل

چهل و یکمین زمستان سویل در ایران چهل و یکمین زمستان سویل در ایران
دانش و فناوری
هفت صبح| بهمن ماه است و موسم انقلاب. انقلابی که بیش از هر صنعتی تاثیر خود را روی خودروسازی گذاشت. سال‌های پایانی حکومت پهلوی، مصادف شد با توسعه مونتاژ خودروهای روز آمریکا در ایران. خودروهایی که اغلب به فاصله کوتاهی از معرفی در وطن، توسط شرکت جنرال موتورز ایران (…