برچسب: امنیت غذایی چین

چطور چینی‌ها از پس غذای جمعیت میلیاردی برمی‌آیند؟ چطور چینی‌ها از پس غذای جمعیت میلیاردی برمی‌آیند؟
جهان
تسنیم به نقل از رسانه دولتی چاینا ارگ، نوشت: دبیرکل سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد اعلام کرد چین در بدست آوردن امنیت غذایی معجزه کرده است چرا که تنها با ۷ درصد زمینهای قابل کشت جهان برای ۲۲ درصد جمعیت جهان غذا فراهم می کند. دبیرکل سازمان جهانی…