برچسب: امضا کردن

ایا واقعا امضا نشان شخصیت آدم‌هاست؟ ایا واقعا امضا نشان شخصیت آدم‌هاست؟
سلامت و زندگی
احتمالا تجربه اول همه ما از امضا کردن، به تلاش برای تقلید امضای والدین‌مان پای کارنامه تحصیلی یا رضایت‌نامه اردو برمی‌گردد! اما تجربه جدی‌تر از امضا شاید به افتتاح اولین حساب بانکی مربوط شود که مجبور شده‌ایم به خاطرش نمونه‌ای امضا تحویل دهیم. در چنین شرایطی بعضی‌هایمان که از پیش…