برچسب: امتحان

آموزش و پرورش ایرانی؛ امتحان و دیگر هیچ! آموزش و پرورش ایرانی؛ امتحان و دیگر هیچ!
اجتماعی
سخنگوی آموزش و پرورش شهر تهران اعلام کرده است: «کلیۀ امتحانات نهایی و هماهنگ استانی شهر تهران در پایه نهم، طبق برنامۀ ارسالی به قوّت خود باقی است.» برنامه امتحانی مدارس در آغاز دی ماه نیز تغییر نکرده است. این در حالی است که در ۹۰ روز پاییز و به…