برچسب: الهیار کنگرلو‌

شکست پروژه جدید رضا پهلوی شکست پروژه جدید رضا پهلوی
سیاسی
مشرق نوشت: پروژه ققنوس که تلاشی برای گردهم آوردن سلطنت طلبان قدیمی، حول رضا پهلوی و زیر یک چتر بود، پس از ۸ ماه از آغاز فعالیت، دچار ریزش شده و با شکست مواجه گردید. الهیار کنگرلو، مؤسس و مدیر پروژه ققنوس و عطا هودشتیان، مدیر و سرپرست روابط بین…