برچسب: الهام از پوست کوسه

بازوی تحقیقاتی پنتاگون و الهام از پوست کوسه! بازوی تحقیقاتی پنتاگون و الهام از پوست کوسه!
دانش و فناوری
لباس های محیطی موجود در بازارهای نظامی سراسر دنیا که متناسب با شرایط جنگ شیمیایی و بیولوژیک طراحی شده اند، نقاط ضعف متعددی دارند. به گزارش عصرایران، از جمله مهم ترین این معایب می توان به عدم استفاده آسان و همچنین فقدان یک سری از فاکتورهای محافظتی لازم اشاره کرد.…