برچسب: افت فروش چانگان

چانگان، قربانی تازه رکود بازار چین چانگان، قربانی تازه رکود بازار چین
دانش و فناوری
هفت صبح| به سیاق سایر بازارهای جهانی، اوضاع برای فورد در چین خوب نیست. چانگان شریک اول شرکت فورد در ماه دهم از سال ۲۰۱۸ قربانی وضعیت بد تقاضای اتومبیل شده و تنها ۵۳۴۵۱ واحد فروش داشته تا افتی ۴۷ درصدی را در کارنامه امسال خود ثبت کند. در عین…...